vijf jaar zekerheid op uw e-bike

Het 5 jaar zekerheid plan van Enjoy & Meerens.

Fietsen worden anno 2022 steeds luxer en geavanceerder. Daarnaast willen wij als consument ook steeds meer de zekerheid hebben dat we niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Hiervoor heeft Enjoy & Meerens het 5 jaar zekerheid plan in het leven geroepen. Voor een eenmalig vast bedrag gecombineerd met het jaarlijkse onderhoud weet u vooraf waar u aan toe bent.

Waar vroeger fabrikanten bereid waren om mee te delen in vervangingskosten zien wij dat dit tegenwoordig niet meer gebeurt. Naast de noodzakelijke onderdelen, moet het ook ingebouwd worden in de fiets. De tijd en arbeidskosten die hiermee gemoeid zijn lopen door de complexiteit van e-bikes al snel op.

Neem als voorbeeld een e-bike motor. Een middenmotor kost gemiddeld  €1000,-  De motor uitbouwen, inbouwen en inleren in het systeem kost gemiddeld € 200,- Overkomt u dit in het derde jaar dan betaalt u zonder zekerheid pakket het volle bedrag van € 1200,- Heeft u echter besloten het 5 jaar zekerheid pakket aan te schaffen, dan betaalt u € 360,- en nemen wij de overige € 840,- voor onze rekening.

Bijgevoegd rekenmodel laat zien wat uw bijdrage en de bijdrage van Enjoy is in een bepaald jaar.

Vervangingswaarde Bijdrage Enjoy Bijdrage klant Jaar 1
€ 250 € 250 € 0 100%
€ 500 € 500 € 0 100%
€ 750 € 750 € 0 100%
€ 1.000 € 1.000 € 0 100%
Vervangingswaarde Bijdrage Enjoy Bijdrage klant Jaar 2
€ 250 € 250 € 0 100%
€ 500 € 500 € 0 100%
€ 750 € 750 € 0 100%
€ 1.000 € 1.000 € 0 100%
Vervangingswaarde Bijdrage Enjoy Bijdrage klant Jaar 3
€ 250 € 175 € 75 70%
€ 500 € 350 € 150 70%
€ 750 € 525 € 225 70%
€ 1.000 € 700 € 300 70%
Vervangingswaarde Bijdrage Enjoy Bijdrage klant Jaar 4
€ 250 € 138 € 113 55%
€ 500 € 275 € 225 55%
€ 750 € 413 € 338 55%
€ 1.000 € 550 € 450 55%
Vervangingswaarde Bijdrage Enjoy Bijdrage klant Jaar 5
€ 250 € 100 € 150 40%
€ 500 € 200 € 300 40%
€ 750 € 300 € 450 40%
€ 1.000 € 400 € 600 40%

 

Voorwaarden 5 jaar zekerheid:

  • De fiets dient tenminste 1x per jaar aangeboden te worden voor onderhoud bij Enjoy & Meerens.

Enjoy & Meerens zal u op de hoogte brengen wanneer de fiets toe is aan het jaarlijkse onderhoud. U als gebruiker blijft echter altijd verantwoordelijk om de fiets daadwerkelijk jaarlijks te laten onderhouden bij Enjoy & Meerens.

  • Prijs voor het onderhoud bedraagt € 79.95 per jaar. Deze prijs staat voor tenminste 3 jaar vast. Alleen indien vanuit overheidswege besloten wordt de BTW aan te passen zullen wij de prijs hiervoor aanpassen.

 

Uitzonderingen

  • De 5 jaar zekerheid geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals banden, ketting, kettingbladen, pedalen, remblokjes, versnellings- en remkabels, tandwielen, afname capaciteit accu, indien en voor zover geen sprake is van montage- of materiaalfouten.

De 5 jaar zekerheid verliest zijn geldigheid wanneer:

  • De fiets is gebruikt voor professionele doeleinden zoals fietsverhuur;
  • De fiets is beschadigd door de fiets bloot te stellen aan – of met de fiets te rijden in extreme omstandigheden of klimaten.
  • De fiets betrokken is geweest bij een ongeval.
  • De fiets gebruikt is voor een ander doel dan normaal is in het licht van het soort en het type fiets waar het om gaat.
  • De fiets niet of onzorgvuldig is onderhouden. De fiets dient gedurende de garantieperiode 1 x jaar aantoonbaar voor onderhoud bij Enjoy & Meerens geweest.
  • De fiets door een andere dealer is onderhouden en/of gerepareerd. Tenzij dit in overleg is gegaan met Enjoy & Meerens.
  • De eerste eigenaar de fiets feitelijk heeft overgedragen aan een derde.